About Us

Our Staff

Brian Raimondi

Brian Raimondi
Owner
PT

Bio to follow

James Murrell

James Murrell
Clinic Director
DPT

Bio to follow

Sam Wang

Sam Wang
Clinic Specialist
DPT

Bio to follow

Viktoria Dimitrova-Franco

Viktoria Dimitrova-Franco
Clinic Specialist
PTA

Bio to Follow

Maria Rose Orlando

Maria Rose Orlando
Office Manager

Bio To Follow